آموزشهای ایدیو لوژیکی مجاهدین مسعود رجوی ـ رمضان۹۳ -قسمت‌دوم-کلیپ‌اول

اندازه متن
Aa Aa

در تفصیر المیزان هم به نقل از سایر مفسران آمده است :این آیه مثلی است که خدا برای بیان حال ملتی که در اثر تسلط و استعمار بیگانگان ،عقب افتاده و محکوم به مرگ شده ، زده است

مسعود رجوی ـ رمضان۹۳ ـ قسمت دوم  ـ کلیپ  اول  ـ ۱۸ ۰۲ ۱۳۹۸

آموزشهای ایدیو لوژیکی مجاهدین

مسعود رجوی – رمضان ۱۳۹۳

فصل اول – پرتوی از قرآن

ماه نزول و میلاد قرآن

در تفصیر المیزان هم به نقل از سایر مفسران آمده است :

این آیه مثلی است که خدا برای بیان حال ملتی که در اثر تسلط و استعمار بیگانگان ،

عقب افتاده و محکوم به مرگ شده ، زده است

که به وسیله نهضت و دفاع از حق حاکمیت و استقلال و سایر حقوق حیاتی خود زنده می شود …

چنین مردمی ، دشمن بر ایشان چیره شد و به خواری و زبونی مردند ،

و به همین حال مرگ باقی ماندند تا این که خدا ، روح نهضت و دفاع از حقوق را در ایشان دمید ،

و بدین وسیله ایشان را زنده ساخت ، پس قیام کردند و استقلال خود را به دست آوردند.

اما وقتی به پدر طالقانی می رسیم کلام اوج دیگری می گیرد و می نویسد الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم …

باید ستایش باشد از روش و حرکت آ ن مردمی که از ترس مرگ اجتماعی از دیار و علاقه ها یشان بیرون رفتند

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی – رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی آموزشهای ایدئو لوژیکی مجاهدین – قسمت دوم

کلیپ دوم را اینجا می توانید ببینید