گفتگو با عباس داوری -قسمت دوم -رمضان ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

قسمت دوم از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود

یک سازمان انقلابی به نام سازمان مجاهدین خلق ایران بنیان گذاری شد. این سازمان از همان روز بنیان گذاری ایدئولوژی اسلام را برای خودش انتخاب کرد

در دومین برنامه از سلسله برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود، همراه با آقای عباس داوری هستیم .

در برنامه گذشته توضیح دادیم که بیش از نیم قرن است که در تاریخ مبارزات مردم ایران ،

یک سازمان انقلابی به نام سازمان مجاهدین خلق ایران بنیان گذاری شد.

این سازمان از همان روز بنیان گذاری ایدئولوژی اسلام را برای خودش انتخاب کرد .

با این ایدئولوژی این سازمان با دو دیکتاتوری شاه و شیخ چنگ در چنگ شد.

در برنامه گذشته به تاریخچه ای از دلایل انتخاب اسلام انقلابی ،

به مثابه انتخاب تئوری انقلابی توسط محمد حنیف نژاد پرداختیم ،

و حالا می خواهیم به بخش دوم این برنامه بپردازیم.

عباس داوری :

همچنانکه میدانید در واقع صحبت از ایدئولوژی توحیدی میکنیم ،

بایستی بدانیم که ایدئولوژی توحیدی قبل از هر چیز بایستی از مبارزه در جامعه برای محو بهره کشی انسان از انسان برسد ،

زیرا که تا زمانی که بهره کشی وجود دارد استثمار وجود دارد اصلا یگانگی جامعه معنی ندارد ،

در حالی که حاکمیت ها همچنانکه می دانید مردم را طبقه بندی می کنند قشر بندی می کنند ،

و طبقه بالاتر همیشه توی سر طبقات پائین تر و اقشار پائین تر می کوبد و از انها استثمار می کند.

مثل حاکمیتی که الان می بینید که چطور خودشان هم می گویند اختلاف طبقاتی در جامعه ایران در حال حاضر از زمان خمینی تا الان بسیار بسیار زیاد شده ویک اختلافات فاحشی وجود دارد

عین همین موضوع مثل فرعون وجود دارد آیه ۴ از سوره قصص در مورد طبقه بندی کردن جامعه است ،

از قول فرعون میگوید فرعون در زمین برتری جویی کرد و مردم آن سرزمین را طبقه بندی کرد.

تعدادی را زیر فشار قرار داد محروم کرد از حقوق خودشان .

فرزندانشان را می کشت زنانشان را نگه می داشت زیرا که این برعون از تبهکاران بود فاسد بود ….

پس فرعون و فرعونها مثل همین خمینی و خامنه ای حاکم که میشوند ،

در تمام کارهایی که انجام می دهند وحدت و یگانگی جامعه را به هم میزند…………..

مطالب مرتبط:

گفتگو با عباس داوری -قسمت سوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت اول -رمضان ۹۸

مسعود رجوی و فراز و نشیبهای مبارزه با دو دیکتاتوری

مجاهد غبار از رخ دین زدود

گفتگو با عباس داوری- قسمت دوم – رمضان۹۸