گفتگو با عباس داوری -قسمت سوم -رمضان ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

قسمت سوم از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود

مناسبات اقتصادی یا به عبارت دقیقتر مناسبات تولیدی ،آنچه که مجاهدین از قرآن استنباط کردند وبا تمام دریافتهای قبلی متفاوت است بالکل متفاوت بود .

در سومین جلسه از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود همراه هستیم با آقای عباس داوری .

در جلسه اول آقای داوری علت انتخاب اسلام به عنوان تئوری انقلابی برای مبارزه علیه دیکتانوری سلطنتی در دهه ۴۰ صحبت کردند.

و در جلسه دوم به دلایل قرآنی کشف محمد حنیف نژاد از اسلام انقلابی که مرز بین حق و باطل از با خدا و بی خدا نمی گذرد.

بلکه از استثمار شده و استثمار گر یا ستم دیده و ستمگر عبور می کند .

و حالا سومین قسمت این برنامه را با ایشان دنبال می کنیم با سئوالاتی که امروز داریم .

در برنامه گذشته به مرز بندی با استثمار و ضرورت بر قراری عدالت فراگیر در جامعه در دیدگاه قرآن اشاره کردید،

.اما در مورد مناسبات اقتصادی بین مردم در یک جامعه بحثی نشد اگر ممکن است دیدگاه قرآن را در اینمورد بفرمائید .

عباس داوری :

عباس داوری : در مورد مناسبات اقتصادی یا به عبارت دقیقتر مناسبات تولیدی ،آنچه که مجاهدین از قرآن استنباط کردند و

با تمام دریافتهای قبلی متفاوت است بالکل متفاوت بود .

مجاهدین بخصوص بنیانگذاران کبیرمان و بعد همینطور گروه ایدئولوژی با تلاشهای فوق العاده و با مایع گذاری زیاد توانستند برداشتهای طبقاتی را از قرآن کنار بزنند .

چون با برداشت های طبقاتی و با آلودگی های طبقاتی و استثمار گرانه نمی شود قرآن را فهمید .

خدا خودش می گوید در مورد قرآن اینکه آدم درست بفهمد این قرآن را جز کسانی که پاک شده هستند.

( وقتی صحبت از آلودگی می کنیم آلوده نبودن به برداشتهای طبقاتی است وقتی صحبت از تماس می کنیم ،

یعنی انسان با تمام وجودش یک چیزی را بفهمد درک بکند و از آن عبور بکند .

کما اینکه حضرت ایوب می گوید خدایا تمام وجودم را خسارت گرفته چرا که با تمام وجودش احساس می کرد )

اینهم همینطوری است وقتی ما می بینیم که این استثماگران از شیره جان افراد محروم ارتزاق می کنند .

خوب معلومه که نمی توانند آیات قرآن را بدرستی اصلا ترجمه بکنند تفسیر بکنند .

نمی توانند بفهمند مگر اینکه بایستی یک مایعی را بپردازند .

مایع عبارت از این است که دست از استثمار بردارد و علیه ستم گری و چپاول قیام بکند

مطالب مرتبط:

گفتگو با عباس داوری -قسمت چهارم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت دوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت اول -رمضان ۹۸

مسعود رجوی و فراز و نشیبهای مبارزه با دو دیکتاتوری

مجاهد غبار از رخ دین زدود

 

گفتگو با عباس داوری- قسمت سوم – رمضان۹۸