گفتگو با عباس داوری -قسمت چهارم -رمضان ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

قسمت چهارم از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود

موضوع این است  فردی که  اسمش را گذاشته مسلمان مثل خمینی ، به قول برادر مسعود این لحظه خدا شناسی یا لحظه قیامت شناسی نداشته چون واقعا آدم یک مسلمانی خدا شناسی داشته باشد قیامت شناسی داشته باشد مطلقا دست به این غارت و جنایت نمیزند 

در چهارمین قسمت از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود همراه هستیم ،

با برادرمان عباس داوری تا موضوعات جدیدی در مورد تاریخچه مجاهدین بپردازیم ،

در جلسات گذشته در مورد تئوری بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین محمد حنیف نژاد مبنی بر مرز بندی بین استثمار کننده و استثمار شونده صحبت کردید ،

که بین با خدا و بی خدا نیست شما در این رابطه توضیح دادید ،

و برای آن آیات قرآن را نمونه هایی مثال زدید در جلسه گذشته همچنین در مورد ربا خواری هم توضیح دادید ،

سئوال این است که آیا آخوندهای حاکم حداقل اینرا مگر نمیدانند که در قرآن ذکر شده که ربا خواری جنگ با خداو پیامبر است .

عباس داوری :

موضوع این نیست که آخوندها این را می دانند یا نمیداننند یا این آیات را خواندند یا نخواندند .

موضوع این است که فردی که اسمش مسلمان است اسمش را گذاشته مسلمان مثل خمینی ،

به قول برادر مسعود این لحظه خدا شناسی یا لحظه قیامت شناسی نداشته ،

چون واقعا آدم یک مسلمانی خدا شناسی داشته باشد قیامت شناسی داشته باشد ،

مطلقا دست به این غارت و جنایت نمیزند اما همچنانکه گفتم بحث این نیست که اینها خواندند یا نخواندند ،

بحث این است که در چپاول مردم در غارت مردم در سرکوب مردم آنقدر غرق هستند ،

آنقدر به قول قرآن توی کارهای خودشان غرق هستند که اینرا نمی بینند ،

در این ضمینه قرآن در آیات ۸ و ۹ سوره بقره اینها را خیلی قشنگ توضیح داده که اینها با این مسئله چطوری برخورد می کنند .

خدا می گوید از مردم کسانی هستند که می گویند به خدا و قیامت ایمان آوردند.

در حالی که آنها ایمان نیاوردند آنان در تصور شان خدا و ایمان آورندگان را فریب می دهند .

اما نمی فهمندکه جز خودشان کسی را فریب نمیدهند …………………

مطالب مرتبط:

گفتگو با عباس داوری -قسمت پنجم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت سوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت دوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت اول -رمضان ۹۸

مسعود رجوی و فراز و نشیبهای مبارزه با دو دیکتاتوری

مجاهد غبار از رخ دین زدود

 

 

گفتگو با عباس داوری-قسمت ۴- رمضان ۱۳۹۸