اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران-فراخوان بین المللی به بازدید از زندانهای فاشیسم دینی

اندازه متن
Aa Aa

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران-فراخوان بین المللی به بازدید از زندانهای فاشیسم دینی 

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۷ارديبهشت ۱۳۹۸

اسامي۱۱ تن از زندانيان سياسي

كه در اوايل ارديبهشت ماه امسال دستگير شده اند

فراخوان بين المللي به بازديد از زندانهاي فاشيسم ديني

و ديدار با زندانيان سياسي

رژيم پليد آخوندها، ناتوان از مقابله با جوانان قيام آفرين و كانونهاي شورشي و شوراهاي مقاومت مردمي،در وحشت از وضعيت انفجاري جامعه، نگران از عواقب ليست گذاري سپاه خامنه‌اي و تحريم‌هاي جديد؛ بار ديگر به تشديد سركوب و بگير و ببند روي آورده است.

انتصاب سردژخيم ابراهيم رييسي به مثابه رئيس قضاييه و انتصاب پاسدار سلامي و پاسدار فدوي و پاسدار نقدي سه تن از هارترين پاسداران به عنوان سركرده و جانشين و هماهنگ كننده سپاه جهل و جنايت، حلقاتي از تلاشهاي مذبوحانه خامنه اي براي مهار بحران سرنگوني است كه سراپاي رژيم آخوندي را در نورديده است.

انتقال وحوش حشد الشعبي از عراق به مناطق سيلزده، براه انداختن گشتهاي شبانه و«گشتهاي امنيت محله محور» موسوم به رضويون و موج جديد دستگيريها در سراسر كشور بخصوص از ميان هواداران مجاهدين، بخشي از تدابير سركوبگرانه فاشيسم ديني براي جلوگيري از قيامهاي مردمي است.

اسامي ۱۱ تن از دستگيرشدگان در اوايل ارديبهشت ماه ۹۸ به شرح زير است :

نعمت الله حکیمی کیاسرایی ۴۶ ساله، تهران

سالار اسکندرزاده ۲۹ ساله، تهران

حمیدرضا حدادی ۳۶ ساله، كرمانشاه

داریوش  حسینی  ۶۵ ساله، ماهشهر

محمد خطيب نيا  ۲۸ ساله، خرم آباد

رضا نبوي ۲۴ساله، سمنان

محسن حسینی  ۲۳ساله بهمراه دو برادرش، نيشابور

محمود سلامي ۲۵ ساله، نيشابور

شکوه مجد ۵۵ ساله، نيشابور

پيش از اين سازمان مجاهدين خلق ايران در سوم ارديبهشت اسامي ۲۸ تن از دستگير شدگان قبلي را اعلام كرده بود.

آخوند علوي وزير اطلاعات آخوندها در روز ۳۰ فروردين از دستگيري ۱۱۶ تيم مرتبط با سازمان مجاهدين در يكسال گذشته خبر داد.  متعاقباً مدير كل اطلاعات رژيم در آذربايجان شرقي در چهارم ارديبهشت آمار ۱۱۰ دستگيري و برخورد با مجاهدين  در اين استان را در سال ۹۷ ارائه داد.

آمار واقعي دستگيريها بسيار بيشتر است. ارگانهاي سركوبگر رژيم آخوندي مانند سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نيروي انتظامي و دادستاني دستگيريهاي جداگانه خود را داشته اند.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت با تاكيد بر اينكه زندانيان سياسي در معرض خطر شكنجه و اعدام يا زندانهاي طويل المدت قرار دارند، بار ديگر دبير كل، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي آزادي آنان و تعيين هياتهايي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸(۱۷ مي ۲۰۱۹)