مقاومت مردم و تجمعات و اعتراضات در نقاط مختلف میهن

اندازه متن
Aa Aa

اعتراضات و تجمعات و مقاومت مردم در نقاط مختلف کشور

نگاهی به نمونه ای از مقاومت مردم میرآباد چابهار در برابر نیروی انتظامی و تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف میهنمقاومت مردم و تجمعات و اعتراضات در نقاط مختلف میهن

مطالب مرتبط

حرکتهای اعتراضی هموطنانمان علیه ستم و چپاولگری دیکتاتوری آخوندی

اعتصاب غذای زندانی سیاسی اکبر باقری در اعتراض به انتقال ناگهانی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ