زنان خط شکن-مادر کبیری

اندازه متن
Aa Aa

زنان زندانی سال ۶۰ طنین آن بانگ پر شکوه را در زندان اوین به خاطر دارند

بچه ها مقاومت کنید پیروزی از آن ما و مردم است خمینی رفتنی است .

این بانک رسای زن قهرمانی بود که در زندان هم بر دژخیمان و شکنجه گران پیروز شد .

معصومه شادمانی ، مادر کبیری .زنان زندانی سال ۶۰ طنین آن بانگ پر شکوه را در زندان اوین به خاطر دارند.

در تاریخ انقلاب نوین مردم ایران زنان آنچنان نقش کلیدی و راه گشایی ایفا کردند .

که در تاریخ تمامی انقلابات جهان بی نظیر است .

در این میان زنانی بودند که با ۲ دیکتاتوری شاه و شیخ در افتادند و بی شکست به پایان راه رسیدند.

در میان آن قهرمانان زنی ۴۰ساله با ۵ فرزند و سابقه حضور د رخط مقدم مبارزه مسلحانه سیمایی درخشان تر از دیگران دارد معصومه شادمانی .

مطالب مرتبط:

چهلمین سالگرد سرقت انقلاب توسط خمینی – برنامه آنلاین

یادواره تظاهرات عظیم مادران مجاهد خلق

 

زنان خط شکن – مادر کبیری- ۲۹ ۰۲ ۱۳۹۸