اعتراضات تجمعات و اعتصابات اقشار مختلف

اندازه متن
Aa Aa

نگاهی به اعتصابات اعتراضات و تجمعات اقشار مختلف میهن

تصاویری از اعتراض پرستاران بیمارستان آزادی و اعتصاب کارکنان بیمارستان پتروشیمی و سایر اقشاراعتراضات تجمعات و اعتصابات اقشار مختلف

مطالب مرتبط

مقاومت مردم و تجمعات و اعتراضات در نقاط مختلف میهن

غارت اموال مردم به اشکال مختلف