مسعود رجوی  ـ رمضان۱۳۹۲ـ قسمت سوم 

اندازه متن
Aa Aa

ما با ایدئولوژی ومقولات و مفاهیم ایدئولوژیکی می خواهیم هم امروز و هم در آینده تضاد حل کنیم .مسعود رجوی  ـ رمضان۱۳۹۲ـ قسمت سوم -۳۰ ۰۲ ۱۳۹۸

منتخب نشستهای رمضان

سلسله اموزشهای درونی مجاهدین

مسعود رجوی- رمضان ۱۳۹۲

قسمت سوم- کارکرد و مسئولیت پیشتاز

گفتید که در اثنای این بحثها برایتان بخوبی روشن شد .

که ما با ایدئولوژی ومقولات و مفاهیم ایدئولوژیکی می خواهیم هم امروز و هم در آینده تضاد حل کنیم .

این حرف کاملا درست است .آنچه ما و خلق ما امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم .

صرف نظر از شرایط خاص زمانی و مکانی صرف نظر از عوامل متعدد و پیچیدگی شرایطی که ما را احاطه کرده ،

در مضمون و در محتوا ادامه همان مسیر و مبارزه تاریخی و طبقاتی بین استثمار کننده و استثمار شونده است،

بین ستمگر و ستم زده ، بین سرکوبگر و سرکوب شده ، بین خلقی که حاکمیت و حداقل حقوق و آزادی های خود را می خواهد،

و رژیم ولایت فقیه که به نام اسلام و دین وقرآن ستم شاهان و در بارهای فئودالی را به ابعاد نجومی رسانده است .

چه خوب بود اگر در برابر ارتجاع اصلا انقلاب و انقلاب کردن لازم و واجب نمی بود .

اما واقعیت غیر از این است ،

چه خوب بود اصلا قشر پیشتاز و مقاومت سازمان یافته ای لازم نمی بود و اوضاع خود به خود درست می شد.

مطالب مرتبط: 

مسعود رجوی- رمضان ۱۳۹۲- قسمت دوم

مسعود رجوی – رهبر مقاومت ایران

کلیپ دوم را اینجا می توانید ببیند 

مسعود رجوی  ـ رمضان۱۳۹۲ـ قسمت سوم