کمپانی نفتی اکسان موبیل کارکنان خود را ازچاه نفتی عراق خارج و به دبی منتقل کرد

اندازه متن
Aa Aa

کمپانی نفتی اکسان موبیل کارکنان خود را از تاسیسات چاه نفتی عراق خارج و به دبی منتقل کرد

رویتر نوشت :کارکنان اکسان موبیل در چندین نوبت طی روزهای جمعه و شنبه از عراق خارج شدند.

یک مقام عراقی بلندپایه و سه منبع دیگر گفتند کمپانی نفتی اکسان موبیل تمامی کارکنان خارجی خود را از عراق خارج و آنها را با پرواز هوايی به دبی منتقل میکند…

ایالات متحده روز چهارشنبه بدلیل نگرانی های ناشی از تهدیدات رژیم ایران کارکنان غیرضروری خود را از سفارتش در بغداد خارج ساخت

خبرگزاری رویترز(انگلیسی) ۲۸/۲/۹۸