تجمعات اعتراضی بازنشستگان فرهنگی و سایر اقشار علیه چپاول رژیم

اندازه متن
Aa Aa

تجمعات اعتراضی بازنشستگان فرهنگی، غارت شدگان و دیگر اقشار به ستوه آمده از ستم و چپاول آخوندی

غارت شدگان موسسه حكومتي كاسپين در مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع اعتراضی برگزار کردند و عليه غارتگريهاي رژيم آخوندي شعار سردادند.

کارکنان پالایشگاه بیدبلند بهبهان در اعتراض به پايين بودن سطح حقوق ها و وضعیت وخامت بار زندگي خود، اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.