نارضایتی مردم برای نظام بزرگتر و خطرناکتر از تهدید خارجی است

اندازه متن
Aa Aa

نارضایتی مردم در شرایط فعلی بزرگترین تهدید برای نظام و خطرناک‌تر و مهم‌تر از تهدیدات خارجی

رئیس شورای شهر رژیم درتهران با هراس گفت: نارضایتی مردم در شرایط فعلی بزرگترین تهدید برای نظام و خطرناک‌تر و مهم‌تر از تهدیدات خارجی است.

روزنامه حکومتی ابتکار نیز به فوران خشم مردم هشدار داد و نوشت: چنان‌چه بدنه اجتماعی ایران ـ که همواره به شکل توده‌یی عمل می‌کند ـ به نقطه بی‌اعتمادی کامل نسبت به گفتمانهای درون حاکمیت برسد، به‏سرعت از مرزهای مشروعیت هم عبور کرده و شرایط به‏مراتب وخیم خواهد شد.  این روزنامه حکومتی افزود: وضعیت به‏ گونه‌یی است که تحولات با روندی شتابنده در بدنه اجتماعی به نوعی «رادیکالیزم» نزدیک می‌شوند. جالب آن‌که این رادیکالیزم از هیچ متر و معیار و شاخص تعریف‌شده‌ای هم برخوردار نیست. به بیان دیگر، جامعه ایران شاید در آینده‌ای نزدیک با نوعی «رادیکالیزم افسارگیسخته» روبه‌رو خواهد شد.