اعتراضات مردمی و تجمعات اعتراضی

اندازه متن
Aa Aa

تجمعات اعتراضی و اعتراضات مردمی

تصاویری از اعتراض اقشار مختلف و فاشگویی یک معلم آزادهاعتراضات مردمی و تجمعات اعتراضی

مطالب مرتبط

تجمعات اعتراضی بازنشستگان فرهنگی و سایر اقشار علیه چپاول رژیم

اعتصاب کارگران راه‌آهن ادامه دارد