اعتراف رژیم به خودکشی ۷نفر به دلیل نداشتن شغل در هریس

اندازه متن
Aa Aa

۷تن از اهالی یک روستا در استان آذریاجان شرقی طي يك سال بدلیل بیکاری و فقر خودکشی کردند.

عضو مجلس آخوندی از اهر و هٍریس اعتراف کرد از یک روستای ۱۵۰۰ نفره طی یکسال گذشته ۷تن بدلیل بیکاری خودکشی کرده اند. وی گفت در این شرایط ، اوقاف هر روز به مردم منطقه برای تصاحب زمین های آنها اخطار میدهد مبنی بر اینکه براساس فلان سند این زمین ها برای اوقاف است در حالی که این زمین ها سالیان سال برای مردم بوده و در آن زندگی و کشاورزی داشتند.