اعدام وحشیانه در ملاء عام توسط دژخیمان خامنه ای در همدان

دژخیمان خامنه ای یک زندانی را در همدان در ملاء عام به دار آویختند

این جنایت وحشیانه در اولین ساعات بامداد روز پنجشنبه دوم خرداد صورت گرفت.