به مناسبت درگذشت عماد رام هنرمند مقاومت ایران

یاد استاد عماد رام هنرمند ارزنده مقاومت ایران گرامی باد

قسمت ۱