گفتگو با عباس داوری -قسمت هفتم -رمضان ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

قسمت هفتم از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود

درگروه ایدئولوژی برای کتابهایی که می خواندیم معمولا سئوالاتی در می آوردند .

قسمت هفتم از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود را آغاز می کنیم .

و در ادامه گفتگوهای روزهای قبل همراه هستیم با برادر مجاهد عباس داوری .

در جلسه گذشته در مورد گروه ایدئولوژی ، همچنین شیوه های آموزش در سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کردیم .

و اینکه از کتابهای علمی و فلسفی ، اقتصادی ، اچتماعی و همینطور برخی کتابهای مذهبی هم در آموزشها استفاده می شده است ،

از جمله تفسیرهای پدر طالقانی .

برادر رحمان آیا از کتابهای مهندس بازرگان هم استفاده می شد؟

عباس داوری :

بله از کتابهای مهندس بازرگان هم استفاده می شد مثل کتاب راه طی شده، ذره بی انتها ،

کار در اسلام ، عشق و پرستش ، از اینگونه کتابها استفاده می شد .

در گروه ایدئولوژی برای کتابهایی که می خواندیم ، یعنی کتابهایی که می خواندیم معمولا سئوالاتی در می آوردند .

و این سئولات توی تیم به صورت سئوال و جواب و بحث انجام میشد ،

و از همه زوایای مختلف موضوع مهم مورد بررسی قرار می گرفت ،

مثلا من یادم است در گروه ایدئولوژی برای کتاب راه طی شده مهندس بازرگان برادر مسعود تعداد زیادی سئوال در آورده بودند .

که البته متاسفانه الان عددش یادم نیست ولی تعداش خیلی زیاد بود .

می شود از جزوات و کتابهای ایدئولوژی سازمان که تدوین کرده اسم ببرید .

صرفنظر از جزوات ایدئولوژیک مانند استثمار شهید بنیانگذار سعید محسن ،

انکه به صورت آموزشی برای ما گفته می شد عبارت بود از متاتولوژی یا شناخت و راه بشر و راه انبیاء ،

همینطور تکامل ، که توی این زمینه البته بحثهای دیگری هم بود و متاصفانه خیلی از اینها از بین رفت .

ولی برادر مسعود توانستند خیلی از اینها را ارتقاء بدهند.

و هم چنانکه می دانید کلاسهای تبیین در دانشگاه صنعتی شریف واقفی انها را تدریس می کرد .

که بسیار هم مورد استقبال مردم قرار می گرفت

مطالب مرتبط:

گفتگو با عباس داوری -قسمت هشتم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت ششم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت پنجم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت چهارم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت سوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت دوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت اول -رمضان ۹۸

مسعود رجوی و فراز و نشیبهای مبارزه با دو دیکتاتوری

مجاهد غبار از رخ دین زدود

سخنرانی مریم رجوی به‌ مناسبت ۴خرداد۱۳۵۱ سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۴)

 

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۲)

 

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۵)

گفتگو با عباس داوری- قسمت هفتم -د رمضان ۹۸