ترزا می از مقام نخست وزیری و رهبری حزب محافظه کار استعفا داد

ترزا می از مقام نخست وزیری و رهبری حزب محافظه کار استعفا داد