شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علی(ع) این پیشوای عدالت

اندازه متن
Aa Aa

دراین شبها یعنی شبهای نوزدهم وبیستم وبیست ویکم ماه مبارک رمضان 

با ضربت خوردن و شهادت علی علیه السلام همزمان شده است.

پیشوایی که وجود او برای هرکسی این پیام رادارد که انسان میتواند درانسانیت، درمردم دوستی

و درآرمانخواهی و در دفاع ازعدالت وحقیقت تا کجا مسئول باشد…..

شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علی این پیشوای عدالت:

https://vimeo.com/338265084