شب قدر – حضرت علی علیه السلام مجروح و خونفشان

اندازه متن
Aa Aa

حضرت علی علیه السلام مجروح و خونفشان

درسالگرد شبی هستیم که حضرت علی(ع) پیشوای بزرگ انسان و پیشوای بزرگ عدالت

مجروح وخونفشان دراثر ضربه خیانت کاران دربستر بود

اما هم چنان درفکر آن بود که برقاتل اش ظلمی روا داشته نشود وکسی حقی را از کسی ضایع نکند.

شب قدر – حضرت علی علیه السلام مجروح و خونفشان بر اثر ضربه خیانتکاران:

محمد پس از حج آخرین احکام ودستورات الهی را که درسوره مائده آمده بود.

به مردم ابلاغ کرد وسپس دربازگشت از حجة الوداع درمحلی بنام قدیرخم فرود آمد.

درآنجا فرمان داد تا منبری ازجحاز شترها برپا ساختند وعلی را با خود به منبر برد.

سپس رو به یاران کرد و گفت آیا من برمؤمنان از خود آنان اولی تر نیستم .

پاسخ دادند آری یا رسول الله سپس پیامبر گفت هرکسی که من مولای اوهستم علی هم مولای اوست.

آنگاه دعا کرد به آنکه علی را یاری کند و نفرین به آنکه او را فرو گذارد و دشمن بدارد….