فراخوان به اقدام فوری بین المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی

اندازه متن
Aa Aa

بدنبال احکام جنایتکارانه اعدام وزندان برای ۴ هوادارمجاهدین

شورای ملی مقاومت اطلاعیه ای درمحکومیت این احکام صادر

و فراخوان به اعزام فوری بین المللی برای نجات زندانیان سیاسی منتشر کرد.

اطلاعیه شورای ملی مقاومت: احکام جنایتکارانه اعدام و فراخوان به اقدام فوری بین المللی