شب قدر، شب ضربت خوردن مولا علی این پیشوای عدالت

اندازه متن
Aa Aa

هجرت مسلمانان به دره‌ای بنام شعب ابی طالب تحت محاصره قریش

مسلمانان جهت حفظ این نهال نو پا باذن رسول خدا نخستین هجرت را آغازکردند

و آن عده ازمسلمانان که درمکه باقی ماندند به دره ای به نام شعب ابی طالب پناه بردند.

و درشرایطی که تحت محاصره همه جانبه ی قریش قرار داشتند.

دراین میان علی نیزدر تحمل سختی ها شریک بود….