گفتگو با عباس داوری -قسمت یازدهم -رمضان ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

قسمت یازدهم از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود

عباس داوری ما درکنار آموزش متون تئوری آیاتی ازقرآن وهمینطور سوره هایی از قرآن وخطبه هایی ونامه هایی از نهج البلاغیه را میخوندیم یکی ازسوره هایی که ابتدای ورود به اعضا خوانده می شد سوره محمد بود .

کسانیکه حق پوشی وحق ستیزی کردند وراه خدا را سد نمودند خدا اعمال آنها را گمراه کرده ویا درگمراهی قرار داد.

اما کسانیکه دارای ایمان وآرمان شدند وعمل شایسته‌ی روز انجام دادند وآن چه به محمد نازل شده ایمان آوردند که آن حق وحقیقت ازروی پرورگارشان است.

خدا بدیها ی آنها را ازبین می برد ووضعیع وحال آنها را اصلاح میکند ….

مطالب مرتبط:

گفتگو با عباس داوری -قسمت دهم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت نهم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت هشتم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت هفتم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت ششم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت پنجم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت چهارم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت سوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت دوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت اول -رمضان ۹۸

مسعود رجوی و فراز و نشیبهای مبارزه با دو دیکتاتوری

مجاهد غبار از رخ دین زدود

سخنرانی مریم رجوی به‌ مناسبت ۴خرداد۱۳۵۱ سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۴)

 

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۲)