مراسم شب قدر و شهادت مولای متقیان علی(ع) در جمع مجاهدین اشرف

مراسم شب قدر و شهادت مولای متقیان علی(ع) در جمع مجاهدین اشرف