گفتگو با عباس داوری -قسمت دوازدهم -رمضان ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

قسمت دوازدهم از برنامه مجاهد غبار از رخ دین زدود

ما در این جلسه می خواهیم آیات دیگری در مورد قانون های خدشه ناپزیر نسبت به چشم انداز ظالمان که در قرآن آمده بپردازیم.

عباس داوری: با سلام و پیشاپیش عید فطر را تبریک می گویم.

حق وحقیقت درواقع مبتنی براصلی ترین قانون است که در جامعه وجود دارد.

ازآن بیرون می آید وبه این دلیل است که دارای رشد وکمال است.

وبه سمت کمال وهدف نهایی میرود.

عمل صالح یعنی عمل شایسته روز برای شرکت یا برای حل تضاد اصلی جامعه که وجود دارد…

مطالب مرتبط:

گفتگو با عباس داوری -قسمت یازدهم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت دهم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت نهم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت هشتم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت هفتم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت ششم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت پنجم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت چهارم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت سوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت دوم -رمضان ۹۸

گفتگو با عباس داوری -قسمت اول -رمضان ۹۸

مسعود رجوی و فراز و نشیبهای مبارزه با دو دیکتاتوری

مجاهد غبار از رخ دین زدود

سخنرانی مریم رجوی به‌ مناسبت ۴خرداد۱۳۵۱ سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۴)

 

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۲)