عیدفطر در کشورهای اسلامی و نقاط مختلف جهان

مراسم  و نماز عید سعید فطر در روز سه شنبه در بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی و جوامع  مسلمانان در نقاط مختلف جهان برگزار گردید.