عید فطر مبارک، دعای مسعود رجوی در اردیبهشت۶۸

اندازه متن
Aa Aa

عید فطر مبارک

دعاي مسعود رجوی – اشرف ـ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۸

پس اي خداي مجيب الدعوات !

به زمين بگو تا خون جاودانه فروغهاي ما را مپوشاند…

و به آسمان بگو تا نام طيّب و پاكيزه آنها را بالا و بالاتر ببرد …

به نسيم بگو تا در هر كجاي ايران در هر كجاي ايران در هر كجاي ايران   زمين عطر آنها را بگستراند …

و به شب تيره بگو تا با تندر ارتش آزادي پايان پذيرد ….

و به صبح صادق بگو تا بردمد….

و به آفتاب تابان آزادي و شكوفايي ايران زمين بگو تا برتابد و فطر آزادي و افطار ارتش آزادي را در خاك خود محقق كند …

و  بگو خدايا ! خدايا!

به تاريخ بگو نسلي را كه ظلمات خميني مقهورشان نكرد, پايدار و جاودانه سازد

به تاريخ بگونسلي را كه در ظلمات خميني به نگاهباني از ارزشهاي خدايي و مردمي قد علم كرد و با گوشت و پوست خود به حراست از آنها پرداخت , از ياد نبرد ….

و بگو كه پيام اين نسل را به آيندگان برساند ….

انک قاضی الحاجات و مجیب الدعوات

مطالب مرتبط:

عید فطر بین الملل آزادی و بازگشت به گوهر و سرشت انسانی