اتحادیه آفریقا: هرگونه‌شراکت سودان درفعالیتهای این اتحادیه را معلق می‌کند

اندازه متن
Aa Aa

اتحادیه آفریقا-هرگونه شراکت جمهوری سودان در فعالیتهای این اتحادیه را معلق می‌کند

به دنبال کشتار معترضان در سودان، شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا اعلام کرد:

این شورا هرگونه شراکت جمهوری سودان در فعالیتهای این اتحادیه را معلق می کند

و این تصمیم تا زمان استقرار یک دولت انتقالی مدنی، اجرا می شود.

اتحادیه آفریقا تشکیل دولت انتقالی مدنی را تنها راه خروج سودان از بحران کنونی می داند.

این تحولات بعد از درگیریهای خشونت بار روز دوشنبه صورت می گیرد که طی آن نیروهای امنیتی به معترضانی که در جلوی وزارت دفاع تحصن کرده بودند حمله کردند. این حمله ده ها کشته برجای گذاشت.

معترضان اعلام کردند که اعتراضات خود را تا بزیر کشیدن شورای نظامی از قدرت ادامه، خواهند داد.