همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران –تظاهرات در واشنگتن مقابل وزارت‌خارجه

اندازه متن
Aa Aa

برای ایران آزاد –همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران

تظاهرات در واشنگتن مقابل وزارت‌خارجه

جمعه۲۱ژوئن۲۰۱۹-۳۱خرداد۱۳۹۸

قطعه پيام شماره ۱۲ ارتش آزاديبخش ملی ایران

از هموطنان، از مشتاقان آزادي ايران و ياران شورشگر و اشرف نشان در كشورهاي مختلف درخواست مي‌كنم اگر قبول افتد، امسال گردهمايي سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردممان در داخل ايران، به تظاهرات در خيابانها ، در شهرها و مكانها در شرايط و زماني كه مناسب مي‌بينند، بكشانند. بگذاريد امسال سيل خروشاني از ايرانيان جاري شود.

در همه جا صدای رسای مردم ايران و ارتش آزادی‌ستان باشيد.

مریم رجوی:

ایران یک آلترناتیو دموکراتیک و با صلاحیت یعنی شورای ملی مقاومت ایران وجود دارد مقاومت ریشه دار که قادر است رژیم را سرنگون کند و اداره امور را در دوران گذار بعهده بگیرد

بحران‌هاي مرحله پایانی و هراس از قیام مردم ایران ، تحریمهای نفتی و بانکی و لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران، و اجماع جهانی علیه تروریسم و جنگ افروزی رژیم در منطقه، سلطنت مطلقة آخوندي را در باتلاق سرنگونی فرو برده است؛

خشم و خروش مردم به ستوه آمده از گرانی، بیکاری، فقر و فساد، ديكتاتوري ديني و ضحاکان عمامه‌دار را هدف قرار داده است؛

خامنه ای راهی جز انقباض و سرکوب، و زمینه سازی برای دولت حزب‌اللهی و دستور آتش به اختیار برای مهار بحران و مقابله با قیام  نمی‌یابد؛

تظاهرات ايرانيان در واشینگتن اراده ملت ايران را براي سرنگوني دشمن ضد ایرانی و ضدبشري بازتاب مي‌كند.

از سخنراني نوروزی مريم رجوی

دروازه های ایران رو به آینده ای گشوده است که ظلم و نابرابری و بی‌عدالتی از آن رخت برمي‌بندد.  یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت که در آن حاكميت مردم بر قرار است. و رأي جمهور مردم حرف اول و آخر را مي‌زند و آزادی و عدالت، ایران این زیباترین وطن را از زمستان به‌بهار می‌رساند.

هموطنان: براي يك ايران آزاد ، براي حمايت از قيام مردم ايران،كانون‌هاي شورشي و ارتش آزادي،

و براي پشتيباني از جايگزين دمكراتيك و برنامه ده ماده‌یی خانم مريم رجوی، بپا مي‌خيزيم.

تظاهرات در واشینگتن مقابل وزارت خارجه

جمعه ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹- ۳۱خرداد ۱۳۹۸