ایران آزاد_همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران_بازتاب تصویر مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد درهمبستگی با قیام ایران
همصدا با مقاومت ایران
برای حمایت از جایگزین دموکراتیک در برابر آخوندها

میتینگ‌ها و گردهمایی‌های سالانه مقاومت – ایران آزاد

گفتگو با احمد انتظاری

مطالب مرتبط:

ایران آزاد_همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران_نقش تظاهرات سالانه

ایران آزاد_همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران_پاسخ به شرایط

تظاهرات در بروکسل میدان شومان-شنبه۱۵ژوئن۲۰۱۹-۲۵خرداد۱۳۹۸

تظاهرات در آمریکا – همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران – جمعه ۲۱ژوئن ۲۰۱۹- ۳۱خرداد ۱۳۹۸