راهپیمایی و تجمع اعتراضی اقشار مختلف میهن

اندازه متن
Aa Aa

تجمع اعتراضی و راهپیمایی اقشار مختلف میهن

تصاویری از تجمعات اعتراضی و راهپیمایی غارت شدگان و سایر اقشار ستمدیدهراهپیمایی و تجمع اعتراضی اقشار مختلف میهن

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه ثامن در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه ثامن در تهران