وزارت‌خزانه‌داری آمریکا ۱۶نهاد و مهره وابسته به رژیم اسد را تحریم کرد

اندازه متن
Aa Aa

وزارت خزانه داری آمریکا ۱۶ نهاد ومهره وابسته به رژیم بشار اسد را تحریم کرد

یکی از تحریم شدگان به نام سامر فوز عامل انتقال نفت ارسالی رژیم آخوندی برای دیکتاتور سوریه است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا هم چنین آمده است:

از جمله نهادهای لبنانی كه بخاطر تسهیل ارسال نفت رژیم ایران به سوریه لیست گذاری شده اند،

سینرژی سال Synergy SAL  است که در خارج از سوریه در نقاط بدون کنترل مالیاتی ثبت شده

و طی سال گذشته دهها هزار متر مکعب نفت رژیم ایران را در انتقالات دریایی به سوریه منتقل کرده است.

سایت وزارت خزانه داری آمریکا 11/06/2019

رسانه‌های حکومت آخوندی با سوزوگداز از تحریمهای اعمال شده علیه نهادها و مهره‌های حکومت بشار اسد نوشتند:

تحریمهای آمریکا تقریباٌ یک ماه پس از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد وضع شده است.

اتحادیه اروپا ۲۷۰ شخص حقیقی و ۷۰ شرکت و سازمان وابسته به دولت بشار اسد را تحریم کرده بود.