جیب‌بری آخوندها به اسم جمع‌آوری زباله

اندازه متن
Aa Aa

جمع‌آوری زباله جیب‌بری آخوندها

گزارشی از جیب بری جدید آخوندها از طریق جمع‌آوری زباله توسط اقشار محرومجیب‌بری آخوندها به اسم جمع‌آوری زباله

مطالب مرتبط

گسترش فقر در حاکمیت پلید آخوندها و روی آوردن برخی از هموطنان به زباله گردی

چهل سال فقر و فجایع اجتماعی