محکومیت عمل جنایتکارانه قتل علیرضا شیرمحمدعلی توسط شورای ملی مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

روی خط_محکومیت عمل جنایتکارانه قتل علیرضا شیرمحمدعلی

روی خط بیست ودوم خرداد ۹۸

بدنبال قتل زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمد علی شورای ملی مقاومت اطلاعیه ای 

مبنی برمحکومیت این جنایات منتشر کرد.

دراین اطلاعیه ازجوامع بین المللی که شامل شورای امنیت ملل متحد وکشورهای اتحادیه اروپا وکمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد وگزارشگران ذی ربط درخواست محکومیت این عمل جنایتکارانه شده است