روزها و یادها- هفته چهارم خرداد

اندازه متن
Aa Aa

 ۲۲خرداد ۱۳۵۹ سخنرانی تاریخی مسعود رجوی در میتینگ امجدیه

روز ۲۲خرداد ۵۹ ، در شرايطي كه خمینی خفقان و سركوب را به ‌اوج بی‌سابقه‌‌ای رسانده بود، مسعود رجوی سخنرانی تاریخی خود در ميتينگ امجديه را برگزار كرد.

اين ميتينگ كه به‌رغم همه محدوديتهای ارتجاعي و تهاجم گله‌های مزدوران حزب‌اللهی، ۲۰۰هزار نفر در آن شركت كرده بودند، در زير باران گلوله و گاز اشك‌آور برگزار شد.

روزها و یادها- هفته چهارم خرداد

                                                          میتینک مجاهدین چه باید کرد                             

در آن سخنراني، مسعود  اين سؤال بسيار اساسی را در برابر همه مردم ايران و به‌خصوص اقشار آگاه و نیروهای ترقي خواه و انقلابی قرار داد «چه بايد كرد؟»

اين سخنراني، يك افشاگری تكان‌دهنده و يك تعرض سياسی‌ ـ  اجتماعی  تمام عيار مجاهدين بر ضد استبداد و انحصار طلبی، و جنايتها و يكه‌تازيهای ارتجاعی خمينی و پاسداران و چماق دارانش بود كه با حملات  پی‌درپی خود و با كشتار و سركوب مجاهدين، می‌خواستند آزادی و پرچمداران ‌‌آن ‌را‌ به‌ مسلخ ببرند و ديكتاتوری زير پرده دين را حاكم كنند.

در جریان این میتینگ پرشور مجاهدین پاسداران خمینی به روی شرکت کنند آتش گشودند، تعداد زیادی از مردم شرکت کننده بر اثر اصابت گلوله پاسداران مجروح شدند.

میلیشیای مجاهد خلق مصطفی ذاکری بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.


۲۲خرداد ۱۳۸۵ تظاهرات زنان برای برابری در تهران.

عصر روز دوشنبه ۲۲خرداد ۸۵ هزاران تن از زنان قهرمان ميهن با فرياد آزادي آزادي! در ميدان هفت تير، ميدان رضايي هاي سابق، دست به تظاهرات زدند

روزها و یادها- هفته چهارم خرداد

                                                تظاهرات زنان برای برابری در تهران                        

.

شمار زنان  آزاده به بيش از ۶ هزار نفر مي رسيد،آنان شعار ميدادند زن ستيزي كافيست.قوانين ضد زن منسوخ بايد گردد. ما خواستار حقوقي مساوي با مردان هستيم. زنداني سياسي آزاد بايد گردد. قوانين ضد زن ملغی باید گردد.

رانندگان و كارگران شركت واحد اتوبوسراني و دانشجوياني كه شاهد صحنه بودند به حمايت از صفوف زنان برخاستند كه تعدادي از آنها همراه با زنان دستگيرشدند.

 

 


۲۳خرداد ۱۳۸۶انفجار مجدد مناره هاي حرم سامرا.

صبح روز چهار شنبه۲۳خرداد۸۶ به دنبال دو انفجار جنايتكارانه و تروريستي، مناره هاي مراقد مطهر سامرا منفجر شد و موجي از خشم و انزجار در ميان مردم

روزها و یادها- هفته چهارم خرداد

                                                 انفجار مجدد مناره‌های حرم سامرا                                 

برانگيخت.

تلويزيون الجزيره در گزارشي گفت اين انفجارها در حالی صورت گرفت كه از فروردين۸۵ يعني كمي پس از انفجار اين مراقد، منطقه تحت حفاظت كامل نيروهاي ويژه‌ی وزارت كشور مالكي بوده، تمامي مغازه هاي اطراف حرم به كلي بسته بوده و هيچ كس امكان ورود به اين منطقه را نداشته است.

دبير كل هيئت علماي مسلمين عراق نيز دولت مالكي را مسئول انفجارهای سامرا معرفي كرد.

 


۲۵ خرداد ۱۳۵۲ شهادت مجاهد كبير رضارضايي.

رضا رضايي، از جمله اولين انقلابیونی بود كه بدنبال بنيانگذاري سازمان مجاهدين خلق، در سال ۱۳۴۴ به آن پیوست و از سال  ۱۳۴۹بعنوان كادري  همه‌جانبه به عضويت كميته مركزي درآمد.

روزها و یادها- هفته چهارم خرداد

                                                                   مجاهد کبیر رضا رضایی                           

در شهريور سال۵۰ و اولين يورش ساواك شاه به مجاهدين، رضا از كادر هايي بود كه به چنگ مزدوران شاه افتاد.

اما مدتي بعد توانست با طرح پيچيده‌يي كه توسط مسئولان سازمان در زندان تهيه شده بود، ماموران ساواك را بفریبد و از چنگ آنان بگريزد.

فرار رضا از زندان جنبش مسلحانه نوپاي آن زمان را از تجربياتي غني در زمينه‌هاي مختلف از جمله درگيري‌ها، بازجويي‌ها، شيوه‌ها و تاكتيك‌هاي دشمن بهره‌مند نمود.  رضا رضايي طي ساليان عضويتش توانست سازمان را از زير ضربه كمرشكن سال۵۰ بيرون بكشد، تشكيلات آن را مجدداً سازماندهي كند و راه را براي ارتقاء مبارزه بگشايد.

طراحي آرم مجاهدين نيز از ابتكارات رضارضايي است.

او در اين طرح با صرف انرژی و دقتي در خور تحسين، تمامي ارزشها و محتواي ايدئولوژيك سازمان و مواضع و نقطه‌نظرهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مجاهدين را به اختصار و با علائم و نمادهاي روشن، مجسم ساخت.

رضا رضايي، در بيست و پنجم خرداد سال ۱۳۵۲، طي يك درگيري  با مامورين ساواك شاه، به شهادت رسید.