مجاهد شهیدنیره‌ ربیعی از زنان مقاوم و با جسارت

اندازه متن
Aa Aa

نسلی از زنان رزمنده و انقلابی

زنان خط شکن بیست وششم خرداد۹۸

پایداری مردم ایران دربرابررژیم قرون وسطایی آخوندی ولایت فقیه یکی از صفحات درخشان تاریخ ایران است

اما پرشکوهتر از آن تولد نسلی اززنان رزمنده وانقلابی است که تمام هستی خودرا فدای آزادی مردم ایران کرده اند

وشعار میتوان وباید را به هرقیمت درصحنه عمل محقق نمودند.