گیسو شاکری-همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم در بروکسل

اندازه متن
Aa Aa

گیسو شاکری-همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم در بروکسل

سلام به همه عزيزاني كه اينجا هستيد، زير باران، آتش، سنگ، گرما، هميشه هستيد جمع ميشيم و بر عليه كي فرياد ميزنيم ؟

صداي جمعيت : بر عليه خامنه ای

شعار جمعيت : مرگ بر خامنه ای

گيسو شاكری: مرگ بر اصل ولايت فقيه

شعر مرگ بر اصل ولايت فقيه زنده باد ارتش آزادی

پخش ترانه سرزمين من ……..

اما ما ملت ستمديده ايران، زنان، كارگران، دانشجويان، آزاديخواهان همراه با كانونهاي مقاومت و شورشي در اين سرزمين ويران و تباه شده به دست ارتجاع مذهبي عزم جزم كرده ايم تا شعله آتش تغيير را تا سرنگوني تمام و كمال اين جانيان برافروخته نگاه داريم

با شما و تمام جانباختگان راه آزادي عهد و پيمان بسته ايم كه بي‌وقفه و آشتي‌ناپذير به مبارزه‌مان ادامه دهيم و تا رسيدن به سرمنزل آزادي و برابري كه صد البته از راه سرنگوني و براندازي اين رژيم بدست خودمان و مقاومت سازمانيافته‌مان مي‌گذرد آرام نمي‌نشينيم. در كنار شما ايستاده‌ايم مبارزان راه آزادي اسير در زندانهاي مخوف جمهوري اسلامي ايران

من هم اينجا و امروز عكس اين جاني را به آتش ميكشم

درود بر تمام كانونهاي شورشي كه بي ترس و هراس عكس اين منحوس را به آتش ميكشند

حالا باهم ميخوانيم با همديگر چون پتكي بر سر رژيم هستيم و دست در دست هم ميخوانيم با هم، همه با هم

پخش آهنگ ترانه همه تندر سركش و …

درود به همه زنده باد آزادي و برابري