ایران آزاد_همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران_اهمیت و پیام تظاهرات بروکسل

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد درهمبستگی با قیام ایران
همصدا با مقاومت ایران
برای حمایت از جایگزین دموکراتیک در برابر آخوندها

اهمیت و پیام تظاهرات ایرانیان در بروکسل ۹۸ – ایران آزاد

گفتگو با اسحاق علینژاد و ناصر رضیع

امروز شاهد تظاهرات بزرگ اشرف نشانها در بروکسل بودیم اهمیت این تظاهرات چیه؟ و چه پیامی رو برای مردم ایران و مردم دنیا داره. همراه هستیم با اسحاق علی نژاد و ناصر رضيع

س: هدف تظاهرات بروکسل چی بود و چه خواسته‌هایی رو مطرح کرد؟ایران آزاد – اهمیت و پیام تظاهرات ایرانیان در بروکسل ۹۸

ج: حمایت از مقاومت ایران و قیام مردم ایران هدف اصلی این تظاهرات بود و گرد آمدند تا نقض وحشيانه حقوق‌بشر در ايران و تروريسم و جنگ افروزي رژيم در منطقه را محكوم نموده و از مقاومت ايران و رييس‌جمهور برگزيده آن خانم مريم رجوي حمايت كنند. تظاهركنندگان پشتيباني خود را از سازمان مجاهدين خلق ايران و كانونهاي شورشي اعلام مي‌كنند.

پروفسور اريك داويد، كارشناس حقوق بينالملل در بروكسل در سخنان خود چنين گفت: امروز با ديدن شما و اينهمه نظم و انضباط و سازماندهي چشمگير، بسيار تحت تأثير قرار گرفتم. اين نشان ميدهد كه روزي كه شما در ايران به قدرت برسيد به شايستگي همين ارزشها را جاري و ساري ميكنيد و به حق واقعي خود رسيدهايد.

امروز من آمدم كه حرفم را به شما بگويم. حرف من چيست؟ ….وقتي از زاويه قانون صحبت ميكنيم و ميبينيم كه دهها هزارتن از شما از سال ۱۹۸۱ تا كنون كشته شدهاند، آنهم به دلايل سياسي و يا اعتقادات مذهبي، بايد گفت چرا؟ چون خيلي از كساني كه به جرم هواداري از سازمان شما اعدام شدند، از اقشار مختلف بودند.

وقتي از چنين ترورها و اعدامهايي صحبت ميكنيم، موضوع نسل كشي است، چون ميبينيم افراد بخاطر عقايد سياسي و يا مذهبي خود كشته شدهاند و اين طبق كنوانسيون ۱۹۸۴ نسل كشي محسوب ميشود. كاملا اجتناب ناپذير است كه چنين جرائمي در شوراي امنيت سازمان ملل مورد بحث و بررسي قرار گيرد كه بعد از از دادگاه جنايي بينالمللي بتواند وارد شود. ما در مورد جنايت عليه بشريت حرف ميزنيم چيزي كه هر كشوري بايد رژيم ايران را بخاطر آن مورد حسابرسي قرار دهد. و عاملان اين جنايتها در دادگاههاي بينالمللي محاكمه شوند.

س: شما سالیان در این تظاهراتها بوده اید، پیام حضور گسترده اشرف نشانها در این تظاهرات چیه؟ایران آزاد – اهمیت و پیام تظاهرات ایرانیان در بروکسل ۹۸

ج: هواداران نقش بسیار مهمی در برگزاری این تظاهرات بازی می کردند. این تظاهرات به سلسله تظاهرات کهکشان پیوند می خورد . مایه گذاری هواداران و اشرف نشانها در برگزاری این تظاهرات بارز بود.

برگزاری این تظاهرات نمودی از ریشه داری آلترناتیو دمکراتیک مردم ایران است. این تظاهرات شروع یک دور جدیدی از ایستادگی است که در فراخوان برادر مجاهد مسعود رجوی به آن اشاره شده بود.

س: رژیم خیلی از این تظاهراتها وحشت داره و نگرانیهای رژیم در تظاهراتی در این فاصله از ایران از چیه؟

ج:این تظاهرات میخ مقاومت ایران را به عنوان تنها آلترناتیو در صحنه بین المللی بیش از پیش می کوبد و از طرف دیگر راه اعتراضات را در داخل ایران باز میکند و رژیم از این همه بسیار وحشت دارد. نمونه ای از آن را در اتریش دیدم که ایران آزاد – اهمیت و پیام تظاهرات ایرانیان در بروکسل ۹۸روحانی سفرش به آن کشور را به دلایل مشابه بهم زد. از طرف دیگر این صحنه ها تمام ادعاهای رژیم علیه مجاهدین را خنثی می کند و بیانگر حمایت گسترده در داخل کشور است .

مطالب مرتبط

پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت به ایرانیان در تظاهرات بروکسل

تظاهرات در بروکسل – مقر اتحادیه اروپا – همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران

ایران آزاد_همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران_شرکت شخصیت‌های عربی