فراخوان مریم رجوی به اتحادیه اروپا در تظاهرات بروکسل_روی خط

اندازه متن
Aa Aa

فراخوان مریم رجوی به اتحادیه اروپا

روی خط بیست وهفتم خرداد ۹۸

پیام مریم رجوی به تظاهرات بروکسل

اتحادیه اروپا را فرامی‌خوانم که دیکتاتوری دینی حاکم برایران را مورد تحریم های همه جانبه قرار دهد.

محورهای پیام :

خواست مردم ایران، سرنگونی تمامیت رژیم

به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت

….