اعتراضات و اعتصابات و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف میهن

اندازه متن
Aa Aa

تجمعات اعتراضی و اعتصابات و اعتراضات در شهرهای مختلف میهن

گزارشی از تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس ارتجاع و سایر اقشار میهناعتراضات و اعتصابات و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف میهن

مطالب مرتبط

تجمعات اعتراضی و اعتراضات در شهرهای مختلف

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع / تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی کرج + فیلم و عکس