برای ایران آزاد-تظاهرات در بروکسل-همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران

اندازه متن
Aa Aa

برای ایران آزاد-تظاهرات در بروکسل-همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران

براي ايـــــران آزاد

تظاهرات در بروكسل-مقر اتحادیه اروپا

شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

همبستگي با قيام و مقاومت مردم ايران

پشتيباني ازجايگزين دموكراتيك- شوراي ملي مقاومت ايران
 حمايت از برنامه خانم مريم رجوي