سالگرد خلع‌ید از شرکت استعماری نفت به رهبری دکتر محمد مصدق

اندازه متن
Aa Aa

۲۹خرداد سالگرد خلع‌ید از شرکت استعماری نفت به رهبری دکتر محمد مصدق

سالگرد خلع يد از شركت غاصب نفت ايران و انگليس در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ گرامي باد