اورینت نیوز: هواپیماهای بشاراسد حومه ادلب را بشدت بمباران کردند

اورینت نیوز-هواپیماهای بشاراسد حومه ادلب را بشدت بمباران کردند