سخنگوی مجاهدین: زبان قاطعیت و قهر و قدرت تنها زبان تکلم با استبداد مذهبی حاکم بر ایران است

اندازه متن
Aa Aa

یک سخنگوی مجاهدین-زبان قاطعیت و قهر و قدرت تنها زبان تکلم با استبداد مذهبی حاکم بر ایران است

پاسدار شمخاني دبير شوراي عالي امنيت رژيم مانند خامنه اي،

به ايادي رژيم اطمينان خاطر داد: جنگ نظامي ميان ايران و آمريكا رخ نخواهد داد.

پاسدار شمخاني با اطمينان از اينكه آمريكا خواهان جنگ نيست به خط و نشان كشيدن ابلهانه پرداخت و گفت:

ما با هر متجاوزي به شدت برخورد خواهيم كرد.

“اف اي آر” ما در حقيقت خط قرمز ماست،

براي ما فرقي ندارد كه هواپيماي كدام كشور از اف. ار. اي ما عبور كرده است به متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهيم داد.

به گفته پاسدار شمخاني، روزي كه ايران بخواهد راهبرد متوقف كردن جريان صادرات نفت از منطقه را اجرا كند

شرايط ميداني خليج فارس با وضعيت امروز كاملاً متفاوت خواهد بود،

پاسدار مزبور افزود : آمريكا بايد از سوريه خارج شود

نقش ما در سوريه مستشاري و آموزشي است و نيروهايمان مانند نظاميان آمريكا

نيازمند كوله پشتي هاي پر از آدامس و شكلات و آب معدني و غذاهاي جيره اي نيستند،

-يك سخنگوي مجاهدين، چاقوكش نظام را از عواقب بدمستي‌ پرهيز داد و گفت :

بنا بر تجربه، تا وقتي كه آخوندها و پاسداران آنها قيمت نداده اند ، بي دنده و ترمز لگد مي اندازند.

زبان قاطعيت و قهر و قدرت تنها زبان تكلم با استبداد مذهبي حاكم بر ايران است.