اعتصاب و اعتراض و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف

اندازه متن
Aa Aa

تجمعات اعتراضی و اعتصاب و اعتراض اقشار مختلف

گزارشی از تجمع معلمان خرید خدمتی، اعتراف به شرایط بردگی برای معلمان توسط نماینده مجلس ارتجاع و تجمع اعتراضی مردم خاشاعتصاب و اعتراض و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف

مطالب مرتبط

تجمع معلمان از استان‌های مختلف مقابل مجلس ارتجاع

تجمعهای معلمان خرید خدمتی مقابل مجلس ارتجاع، رانندگان مینی‌بوس در تهران و کارگران شهرداری در کرمانشاه