راهپیمایی و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف میهن

اندازه متن
Aa Aa

تجمعات اعتراضی و راهپیمایی اقشار مختلف میهن

گزارشی از راهپیمایی اعتراضی دانشجویان در اصفهان و تجمع اعتراضی دانشجویان اسفراین و اعضای تعاونی مسکن وزارت نیرو در تهران و کارگران شهرداری گچساران وراهپیمایی و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف میهن

مطالب مرتبط

اعتصاب و اعتراض و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف

تجمعهای معلمان خرید خدمتی مقابل مجلس ارتجاع، رانندگان مینی‌بوس در تهران و کارگران شهرداری در کرمانشاه