تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی در تهران

اندازه متن
Aa Aa

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی در تهران

غارت شدگان موسسه حكومتي کاسپین و موسسه غارتگر موسوم به ثامن الحجج در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. و عليه كارگزاران فاسد و غارتگر رژيم شعار سردادند.