روزها و یادها – هفته اول تیرماه ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

هشتم تيرماه ۸۸  در گذشت فروغ حسنی، مادر مجاهد شهيد ندا حسنی

زنده ياد فروغ حسنی، مادر مجاهد قهرمان ندا حسنی، يكی از زنان قهرمانی بود كه پس از سالها ياری مقاومت و مبارزه در هواداری از مجاهدين خلق ايران، سرانجام در هشتم تيرماه سال ۸۸ درگذشت و به خيل جاودانه فروغها و شهدای راه آزادی پيوست.

روزها و یادها هفته اول تیر

                                                             درگذشت فروغ حسنی                                                           

 

فرزند قهرمان او ندا حسني، در دوم تيرماه سال ۱۳۸۲، در اعتراض به توطیه هفده ژوئن عليه مقاومت ايران، خود را به آتش كشيد و جان در راه دفاع از مقاومت و آزادي ايران فدا كرد.

درسالگرد پرکشیدن این مادر قهرمان و این استوار مجاهد راه آزادی به روان تابناک او و ندای قهرمانش درود می‌فرستیم.

 


هشتم تير سال ۱۳۵۵، درگيری و شهادت فدايی خلق حميد اشرف و همرزمان قهرمانش

هشتم تير ۱۳۵۵ فدايي شهيد حميد اشرف يكی از رهبران سازمان چريكهای فدايی خلق ايران به همراه  ده تن از همرزمان  قهرمانش  در محاصره ساواك شاه خائن قرار گرفتند. آنان در نبردی نابرابر،تا آخرين نفس در برابر  مزدوران ساواك مقاومت كردند و سرانجام  قهرمانانه به شهادت رسيدند.

روزها و یادها هفته اول تیر

                                                         فدایی خلق حمید اشرف                                                   

آنان  با رزم  و خون  خود بر سازش ناپذيري خلق قهرمان و فرزندان انقلابی و پاكبازش گواهي دادند. آنچه حركت انقلابي آن فرزندان جان بر كف خلق را درآن سالها برجسته و ممتاز مي ساخت، همانا مرز بندی قاطع با اپورتونيسم راست و  شاخص آن حزب خيانت پيشه توده بود خط مشي اي كه بالاخص در وفاداری چريكهای فدايی به خط مشی انقلابی مسلحانه تجلی مي يافت. خط مشی اي كه درستی آن، دو سال بعد از شهادت آن قهرمانان، با سقوط ديكتاتوری سلطنتی به اثبات رسيد. و بی شك خون آن قهرمانان، در راهگشايي مبارزه مردم عليه استبداد سلطنتي نقش مهمي داشت.

در سالگرد شهادتشان،  ياد فدائيان قهرمان، حميد اشرف، محمد حسيني حقنواز، محمد مهدي فرقاني، يوسف قانع خشكه بيجاري، فاطمه حسيني، طاهره خرم، غلامرضا لايق مهرباني، طهماسب  وزيري، رضا يثربي،  غلامعلي خراط پور، و عسگر حسيني ابرده  را گرامي مي داريم.


همه چیز بااین صحنه شروع شد صبح روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۲  (پاریس ۱۷ ژوئن۲۰۰۳)

رئیس سازمان امنیت فرانسه DST گفت ما سازمان مجاهدین خلق ایران را متلاشی کردیم.

حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت  آخوندها ضمن استقبال از آن تهاجم غافلگیرانه گفت: ما از مدتها قبل انتظار داشتیم مقامهای فرانسوی با مجاهدین  برخورد کند.

وزیرکشور فرانسه می‌گوید جرم مریم رجوی تهدید تعادل قوای فعلی جهان است.

ژن‌کلود موریس سردبیر  نشریه معروف «ژورنال دودیمانش» سالها بعد افشا می‌کندکه تمامی داستان  حاصل یک زدو بند کثیف بین  آخوندهای  حاکم بر تهران و دولت  وقت فرانسه به رهبری ژاک شیراک  بوده  و نه  بیشتر

در تقریبا تمامی پایتختهای عمده  اروپایی تحسن و اعتصاب غذای ایرانیان فضای رسانه‌ای اروپا را تحت و شعاع قرار می‌دهد.

روزها و یادها هفته اول تیر

                       مجاهدان شهید صدیقه مجاوری و ندپا حسنی                            

اما آنچه که نوری که  به ظلمت‌کده استعمار افکنده  و وجدانهای شهروندان اروپایی را نصبت به توطئه هوشیار می‌کند، نوریست که از پیکرهای مشعلهای انسانی  پرتو افشان می‌شود.

ندا حسنی متولد ۱۳۵۶ درتهران که عمویش مجاهد قهرمان محمود حسنی در قتل عام ۶۷  سربه‌دار شده پیشتاز آن مشعلهای انسانی بود.

پس از ندا خواهرمجاهد صدیقه مجاوری بزرگ ستاره‌ای بی نام  و نشان از مسئولان سازمان مجاهدین نوری  دیگر می‌افروزد و پس از او یکی دیگر و یکی دیگر تا جهان بیدار می‌شود و توطئه خنثی می‌شود.

۹۸