سالگرد شهادت عشق فروزان و شعله‌ور آزادی صدیقه مجاوری

اندازه متن
Aa Aa

درسالگرد شهادت مشعل فروزان آزادی صدیقه مجاوری

آنگاه که ازهیچ سوکورسویی نجاتی دیده نمیشود ناگاه مشعل هایی ازجان وهستی آدمی برافروخته میشوند

دل تیرگی را می شکافند

و دیو شب را فراری می دهند.

صدیقه مجاوری

صدیقه مجاوری

صدیقه مجاوری فاعح قله شکوهمند فدای بیکران

با قلبی سرشار از عشق

 

به ازادی و بهروزی میهنش….

 

 

مشعل فروزان صدیقه مجاوری

مشعل فروزان صدیقه مجاوری