سناتور رابرت توریسلی: در یک نقطه چرخش هستیم

اندازه متن
Aa Aa

سناتور رابرت توریسلی

خيلي ممنون، متشكرم،

خوش آمديد و ممنونم از اين كه امروز به اينجا آمديد. تا موضع بگيريد.

روشن است كه ما در يك نقطه چرخش هستيم.

در مبارزه طولاني مردم ايران براي باز پس گرفتن آزادي خود، اين ساختمان و اين مكان بخش مهمي از اين مبارزه بوده است.

ما اينجا هستيم تا به دوستان خود در مقامات بالا يادآوري كنيم چه در اين ساختمان و چه در كاخ سفيد.

چيزهايي در باره اين رژيم وجود دارد كه بايد به ياد داشت. شايد چند چيز باشد كه ما ميدانيم و آنها نميدانند.

هيچ رفرمي در رابطه با آخوندهاي حاكم بر تهران وجود ندارد.

وقتي آنها انقلاب را ربودند و مردم ايران را از آزاديهاي پايه‌يي خود محروم كردند هيچ رفرمي در كار نبود.

وقتي آنها دهها هزار عضو اپوزيسيون و اين سازمان را به قتل رساندند با قساوت تمام هيچ رفرمي در كار نبود.

وقتي حزب‌الله و ساير گروهها تروريستي جان مردم بيگناه را ميگرفتند هيچ رفرمي در كار نبود

و وقتي هفته گذشته به تانكرها در خليج فارس حمله كردند هيچ رفرمي در كار نبود

و وقتي يك پهپاد نظامي آمريكا را سرنگون كردند آن هم در هواي صاف و در آبهاي بين‌المللي سرنگون كردند، هيچ رفرمي در كار نبود.

تروريستها رفرم‌پذير نيستند. برخي اوقات آقاي وزيرخارجه و آقاي رئيس‌جمهور ما بايد واقعيت را قبول كنيم.

واقعيت اين است كه آخوندها هرگز تغيير نميكنند. آنها سلاح اتمي توليد خواهند كرد، آنها تروريسيم را گسترش خواهند داد.

آنها هرگز دست از سر مردم ايران برنخواهند داشت. تغيير رژيم ايران ضروري است و همين الان هم ضروري است.

امروز در هر روستاي ايران، در هر بخشي از هر شهر، افرادي وجود دارند كه جان خود را به خطر مي‌اندازند

با برپايي پوسترها، نقاشي شعارها، شركت در تظاهرات، صداي خود را براي يك ايران آزاد به گوش رساندن.

آمريكا، نظام جديدي وجود دارد و آن خود مردم ايران هستند. براي پايان دادن به اين استبداد و اين حكومت ترور به ما بپيونديد. بگذاريد ايران آزاد باشد.

خطاب به دوستانمان در اروپا و سازمان ملل:

اگر ايران كشوري در اروپا بود شما آخوندها را تحمل نميكرديد، حكومت مذهبي، مرگ، زندان، اعدام، تروريسم، شما حتي يك دقيقه هم آن را تحمل نمي‌كرديد.

مردم ايران شايسته همان چيزي هستند كه همه مردم شايسته آنند، يك كشور آزاد متعلق به خودشان.